AIPPI World Congress

Een bijdrage van Bas Pinckaers, Secretaris Nederlandse Groep van AIPPI

Van 15 tot en met 18 september 2019 vond het AIPPI World Congress plaats in Londen in het Queen Elizabeth II Centre. Een prachtige locatie, tegenover de Westminster Abbey en vlak bij het Palace of Westminster en Middlesex Guildhall, waar op dat moment  het UK Supreme Court de zaak over de rechtmatigheid van de verdaging van het parlement behandelde.

Ongeveer 50 leden van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben dit congres bezocht, waarvan tien leden zich onder leiding van voorzitter Gwen ten Berge hebben ingezet dat bijgaande resoluties zijn aangenomen:

De resoluties zijn tevens de downloaden vanaf de AIPPI International website (Klik hier)

De teksten van de laatste vier resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten en commentaren die onder meer door de VIE en andere nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de discussies die in Londen hebben plaatsgevonden.

Het volgende AIPPI World Congress zal plaatsvinden in 2021 in Hanzhou, China. Daar zullen delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling resoluties aan te nemen. De nieuwe vragen betreffen de volgende onderwerpen:

  • Inventorship of inventions made using artificial intelligence
  • Descriptiveness as a defence in trademark proceedings
  • IP rights in data
  • Standing to litigate and effect on remedies

VIE prijs 2019

De jaarlijkse VIE-prijs zal worden uitegreikt aan een auteur, die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, van een publicatie op het gebied van de Intellectuele Eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

De jury, bestaande uit deskundigen op het gebied van de IE, heeft uit alle inzendingen inmiddels een shotlist samengesteld van drie kandidaten.

De shortlist bestaat uit:

  • Lars Braams voor zijn inzeding “Goederenrechtelijke rechtskeuze in het IE-recht, een goed idee?
  • Léon Dijkman voor zijn inzending “Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?
  • Peter Teunissen voor zijn inzending “Freiheit statt Angst – Het arrest McFadden en de harmoniserende kracht van het Handvest