IE Symposium 2024 – Stellingen

Parallelsessie I: Belang van EOB-uitspraken voor de Nederlandse / UPC octrooirechtspraak

Parallelsessie II: Territorialiteit in het auteursrecht

Stellingen

Grensoverschrijdende verboden

 1. De rechter die rechtsmacht heeft, zou steeds een grensoverschrijdend verbod moeten kunnen opleggen.
 2. Gelet op de stand van de harmonisatie mag de rechter er bij een vordering tot een grensoverschrijdend verbod van uitgaan dat de auteurswetgeving van de EU-lidstaten gelijk is.

Geoblocking en mededeling aan het publiek

 1. Als geoblocking makkelijk te omzeilen is, vindt er in het geblokkeerde gebied een mededeling aan het publiek plaats.
 2. Het criterium “opzettelijk toepassen van een ontoereikende blokkering” biedt de rechter een goed handvat bij de beoordeling of er sprake is van een mededeling aan het publiek. 

Parallelsessie III: Reparatie in het merken- en modellenrecht

Stellingen:

 1. Heeft het Hof van Justitie een kans laten lopen bij het recente arrest Audi / GQ (C-334/22) om  bij te dragen aan liberalisering van de reparatie-markt?
 2. Zou over 2 eerdere uitspraken over modelrecht op onderdelen:
  • EUIPO – Third Board of Appeal  23 Augustus 2021, Case R 299/2021-3, Miele Computer Cie KG/Green label Manufacturing Europe Limited; en
  • Rb. Den Haag  30 november 2016,  Samsung Electronics Co. Ltd./Maxperian B.V. + Digital Revolution B.V. (gevoegde zaken  C/09/456760 / HA ZA 13-1409 +  C/09/456763/HA ZA 13-1411 ) ECLI:NL:RBDHA:2016:14383
   met Acacia/Porche en Audi – arrest en Audi/GQ – arrest in de hand nu anders worden beslist?
 3. Het recente arrest Audi/GQ (C-334/22)  is slechts van nut voor klein aantal automerkfabrikanten, en daarmee ook ‘unfair’