IE Symposium Online – Stellingen middagsessies

Heeft u een mening over een van de hieronder genoemde stellingen? Graag willen we deelnemers oproepen om al vòòr het symposium hun reactie te geven via een e-mail aan het secretariaat, zodat de sprekers daar tijdens de sessies op kunnen inspelen. Wij zien u reacties graag z.s.m. tegemoet.

Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de sessies op 17 maart uw reacties geven via de chat en via de Netwerkapp.

Alle informatie en het volledige programma van het IE Symposium Online vindt u hier.

13.30 uur – Sessie I: Bescherming van Design

De stellingen die tijdens deze sessie zullen worden besproken:

Onderwerp 1: Samenloop Model / Auteursrecht: Visie op Cofemel

Onderwerp 2: Cofemel en Brompton: design en techniek

14.45 uur – Sessie II: FRAND

De stellingen die tijdens deze sessie zullen worden besproken:

  1. Huawei/ZTE roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft over het gedrag van partijen tijdens de onderhandelingen en hun positie in rechte.
  2. De SEP-gebruiker en de SEP-houder moeten hun fouten en lacunes in het voortraject nog kunnen herstellen tijdens de procedure, bijvoorbeeld door alsnog een FRAND-voorstel te doen of een gebrek aan willingness te helen.
  3. SEP-geschillen gaan alleen over geld en daarom is een verbod in dit soort zaken geen geëigend middel, zeker niet in kort geding.