Over de vereniging

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). AIPPI is heeft als doel de nationale en internationale bescherming van intellectuele eigendom te bevorderen en de wet-en regelgeving op dit gebied verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Intellectuele eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals vormgeving, uitvindingen, muziek, merken, software, games, teksten en foto’s. Vooral om creatie en innovatie te bevorderen, maar ook om dit voor anderen weer als bron van inspiratie voor verdere ontwikkelingen te laten gelden, zijn er nationale en internationale wettelijke regels ontworpen op grond waarvan bescherming wordt gegeven. Enkele voorbeelden zijn het octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en het kwekersrecht.

AIPPI vraagt op verschillende wijzen aandacht voor de bescherming van creatie en innovatie. Van oudsher is de meer dan 100 jaar oude AIPPI een van de gezaghebbende instellingen op dit terrein. Wereldwijd heeft de vereniging meer dan 9000 leden uit 125 landen. De Nederlandse groep is van oudsher een van de best vertegenwoordigde groepen en speelt dan ook een significante rol in de internationale vereniging. Op vele belangrijke posities binnen de internationale vereniging zitten Nederlandse vertegenwoordigers.

De Vereniging adviseert de overheid regelmatig over wetgeving op het gebied van IP. Vertegenwoordigers van de Vereniging nemen deel aan vaste adviescommissies van het Ministerie van Economische Zaken, die adviseren over de Nederlandse wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

De leden van AIPPI komen uit alle beroepsgroepen die op één of andere wijze het IE recht beoefenen. Dit zijn onder meer merken- en octrooigemachtigden, advocaten, leden van de rechterlijke macht, bedrijfsjuristen en vertegenwoordigers van kennisinstellingen.

De Nederlandse groep organiseert jaarlijkse een aantal bijeenkomsten voor leden over actuele thema’s. Ook wordt ieder jaar in maart het IE Symposium in Zeist georganiseerd, waaraan 400 mensen werkzaam op het gebied van Intellectueel Eigendom deelnemen. Door de internationale vereniging worden jaarlijks zogeheten Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving. Leden kunnen zich aanmelden voor een van de vier werkgroepen die ieder jaar worden samengesteld en meewerken aan de rapportage vanuit Nederland. Tijdens het AIPPI World Congress, waaraan altijd een groot aantal Nederlandse afgevaardigden deelneemt, wordt gestemd over de resoluties die zijn gebaseerd op de rapportages van alle nationale groepen.

Bestuur

 • Stef van Gompel, voorzitter
 • Bas Pinckaers, secretaris
 • Anouk Boon, penningmeester
 • Joost Bekkers
 • Gwen ten Berge
 • Marlous Stal-Hilders
 • Peter Blok
 • Tobias Cohen Jehoram
 • Peter van Dongen
 • Peter de Lange
 • Pieter Veeze

Ereleden

De vereniging kent twee ereleden:

 • Teartse Schaper (sinds 1992)
 • Charles Gielen (sinds 2007)

Statuten

U kunt hier de statuten van de vereniging inzien.

Privacy

U vindt hier het privacy reglement van de vereniging.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de vereniging? Heeft u vragen over het lidmaatschap? Neemt u dan contact op met het secretariaat via secretariaat@aippi.nl