Over de vereniging

VIE prijs

De Vereniging voor Intellectuele Eigendom / AIPI Nederland heeft tot doel de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie.

Jaarlijks reikt de vereniging tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uit aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

Voor de VIE-prijs komen publicaties in aanmerking die een wezenlijke en vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht in Nederland. Het artikel dient te zijn geschreven in het Nederlands of Engels door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder is dan 35 jaar. Het artikel moet binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd. Proefschriften komen niet in aanmerking.

Een jury bestaat uit IE deskundigen zal bepalen aan welke publicatie de VIE-prijs van € 2500 zal worden toegekend. De jury kan er eventueel ook voor kiezen om de prijs niet toe te kennen.

Deelname aan de prijsvraag houdt in dat het reglement wordt aanvaard en de VIE/AIPPI Nederland worden gemachtigd de winnende publicatie te reproduceren en te verspreiden in het kader van publiciteit voor de vereniging en haar activiteiten, een en ander voor zover zulks mogelijk is, gelet op de rechten van derden.

VIE prijs winnaars

 • 2024 Michiel Smit, “De slag om Duitse goodwill: merkenconfiscatie door de Nederlandse staat (1945-1957), BIE 2023-5
 • 2023 Roma Leuyerink, “Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding”, Auteursrecht 2022, afl. 2
 • 2022 Lotte Anemaet voor haar artikel “Which Honesty Test for Trademark Law”, GRUR International 70, 2021
 • 2021 Jorn Torenbosch voor zijn artikel “De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar”, BIE 2021/1
 • 2020 Léon Dijkman voor zijn artikel “Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?”, BIE 2019/4
 • 2019 Jeroen Boelens voor zijn artikel “Parijse perikelen: over de overdracht van voorrangsrechten, IER 2018/33
 • 2018 Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht voor zijn artikel “De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5Hnw“, BIE juli/augustus 2017
 • 2017 Sam van Velze voor haar artikel “Het ‘nieuw publiek’ criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrecht”, Wetenschappelijke tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht (AMI), juli 2016.
 • 2016 Maša Savič voor haar artikel “The legality of resale of digital content after UsedSoft”, “European Intellectual Property Review” (EIPR)
 • 2015 Reindert van der Zaal (Kennedy van der Laan) voor zijn artikel “De nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger?“, BIE, maart 2014
 • 2014 Daan de Lange, Geen zaak? De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde. Berichten IE, september 2013
 • 2013 Robbert Sjoerdsma ‘Meten is weten Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?’ en
  Jurre Reus ´De Bescherming van IE-rechten op platforms voor user-generated content – in hoeverre is een maatregel tot preventief filteren mogelijk.
 • 2012 Allard Ringnalda, “De voorgestelde richtlijn verweesde Werken: op naar een Europese internetbibliotheek?
 • 2011 Ruud van der Velden, “De positie van de octrooihouder in bewijsnood.”
 • 2010 Sofie van Loon, “Licentieweigering als misbruik van machtspositie: de bijzondere status van intellectueel eigendom bij de toepassing van art. 82 EG”