Young Members

De Young Members commissie van de VIE/AIPPI Nederland heeft tot doel het creëren van een laagdrempelig sociaal en inhoudelijk platform voor jonge IE professionals (t/m 35 jaar) in Nederland. Dit doen we door jonge IE-juristen uit het bedrijfsleven, de overheid, advocatuur en de (octrooi-/merken-/modellen-) gemachtigdenpraktijk samen te brengen tijdens inhoudelijke en sociale evenementen, om zo een waardevol netwerk op te bouwen en de kennis over het IE-recht te delen en te vergroten.

Het type bijeenkomsten dat wordt georganiseerd is divers en heeft uiteraard telkens een link met het IE-recht en de toepassing ervan in Nederland. Zo zijn de Young Members door verschillende bedrijven ontvangen, waarbij een ‘kijkje in de keuken’ werd gegeven over de IE-uitdagingen die in de praktijk bestaan (o.a. RTL Nederland, KPN en FrieslandCampina). Ook zijn lezingen en paneldiscussies georganiseerd en zijn overheidsinstanties bezocht (bijv. de douane). Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel, zodat de jonge IE-specialisten elkaar beter kunnen leren kennen en hun netwerk kunnen uitbreiden.

De activiteiten van de Young Members zijn gratis bij te wonen voor leden (t/m 35 jaar) van de VIE/AIPPI Nederland.

De commissie bestaat uit:

Dr. Shemtov, Director of Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 
tijdens een lezing voor de Young Members op 9 november 2018
Dr. Shemtov, Director of Queen Mary Intellectual Property Research Institute,
tijdens een lezing voor de Young Members op 9 november 2018