AIPPI Study Questions 2021

Het AIPPI World Congress zal ook dit jaar Online plaatsvinden. Tijdens het congres zullen vier nieuwe vragen aan de orde komen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De Study Questions 2021 zijn:

Inmiddels zijn vier werkgroepen aan de slag om een rapport op te stellen ter beantwoording van de vragen naar Nederlands recht.

De conceptrapportages zullen begin mei tijdens een VIE vergadering worden besproken en goedgekeurd. De definitieve datum van de VIE vergadering zal nog bekend worden gemaakt.