Kennis IE

Links

De onderstaande opsomming bevat voornamelijk links naar webpagina’s met een voor het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht relevante inhoud.

Wetgeving

Rechtspraak

Procesvoering

Merken en Modellenrecht

Octrooirecht

Kwekersrecht

Auteursrecht

Exploitatie

Formats

Franchising

Software

Domeinnamen

Reclame

Actualiteiten en commentaren

Media

Grafische sector

IT

Entertainment

Licensing

Privacy

Mededinging

Wetenschap