Over de vereniging

Professor Telderspenning

De vereniging reikt eens per drie jaar de Professor Telderspenning uit aan een persoon of organisatie die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de beoefening, waaronder wetenschappelijke beoefening, van de intellectuele eigendom.

De penning is genoemd naar de rechtsgeleerde en politicus Prof. Mr. B.M. Telders. Telders werd geboren in 1903 en overleed in 1945 negen dagen voor de bevrijding in concentratiekamp Bergen Belsen. Hij was advocaat op het kantoor van zijn vader en hoogleraar volkenrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Voor degenen die zich met octrooirecht bezighouden is de naam “Telders” vooral bekend van het handboek over het Nederlands octrooirecht dat hij samen met Croon schreef en dat verscheen in 1938. In het voorwoord van zijn handboek karakteriseert Telders zijn werk als een handleiding voor de praktijk. Hij constateerde dat “Buitenlandsche wetten, jurisprudentie en litteratuur verliezen aan gewicht naar mate het Nederlandsch octrooirecht (…) geleerd heeft op eigen beenen te staan en dusdoende allengs ook zijn eigen weg is gaan vinden. In beginsel wordt dan ook in de navolgende bladzijden naar buitenlandsche handboeken niet verwezen.” Een dergelijke insteek is vandaag de dag niet goed meer voorstelbaar. Het IE-recht is juist bij uitstek een internationaal rechtsgebied en dit citaat maakt duidelijk dat er dus wel een en ander is veranderd. Zeker in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog is het boek van Telders daarbij richtinggevend voor de praktijk geweest. Na Drucker’s Handboek uit 1924 was het boek van Telders het meest gezaghebbende werk over octrooirecht dat verscheen na de invoering van de ROW 1910. Telders was bovendien mede-oprichter en redacteur van het Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE).

De penning werd voor het eerst uitgereikt in 2000. De toekenning van de penning geschiedt door het Bestuur van de VIE dat zich laat bijstaan door een voordrachtscommissie. De penning draagt aan één zijde een portret van Prof Mr B.M. Telders en aan de andere zijde een verzinnebeelding van justitie. De penning is vervaardigd door beeldhouwster en medailleur Carla Klein uit Amsterdam.

De Professor Telderspenning werd uitgereikt aan:

  • 2000 de heer D.W.F. Verkade
  • 2003 heer J.J. Brinkhof
  • 2016 de heer Jhr. Mr. J.L.R.A. Huydecoper en de heer Prof. Mr. J.H. Spoor
  • 2021 Prof.mr. C.J.J.C. van Nispen

Uitreiking tijdens het IE Symposium Online 2021

Op 17 maart 2021 heeft  Mr. Tanja Tanja – van den Broek de Professor Telderspenning uitgereikt aan Prof.mr. C.J.J.C. van Nispen.