Internationaal

Study Questions

Jaarlijks worden door de internationale vereniging Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving.

Leden kunnen zich aanmelden voor een van de vier werkgroepen die ieder jaar worden samengesteld en meewerken aan de rapportage vanuit Nederland. Tijdens het AIPPI World Congress, waaraan altijd een groot aantal Nederlandse afgevaardigden deelneemt, wordt gestemd over de resoluties die zijn gebaseerd op de rapportages van alle nationale groepen.

Het World Congres 2023 wordt van 22 tot 25 oktober in Istanbul gehouden. Daar zullen de volgende vier nieuwe vragen aan de orde komen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen:

Inmiddels hebben de werkgroepen hun conceptrapportages gereed. Deze worden op 9 mei tijdens de ledenbijeenkomst besproken en waar nodig aangepast, waarna zij zullen worden ingediend bij AIPPI International. Leden vinden de conceptrapporten op deze site onder het menu “Leden”

Bespreking van een van de resoluties tijdens het World Congress 2019 in Londen.