Internationaal

Study Questions

Jaarlijks worden door de internationale vereniging Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving.

Leden kunnen zich aanmelden voor een van de vier werkgroepen die ieder jaar worden samengesteld en meewerken aan de rapportage vanuit Nederland. Tijdens het AIPPI World Congress, waaraan altijd een groot aantal Nederlandse afgevaardigden deelneemt, wordt gestemd over de resoluties die zijn gebaseerd op de rapportages van alle nationale groepen.

Het AIPPI World Congress zal ook dit jaar Online plaatsvinden. Tijdens het congres zullen vier nieuwe vragen aan de orde komen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De Study Questions 2021 zijn:

Inmiddels zijn vier werkgroepen aan de slag om een rapport op te stellen ter beantwoording van de vragen naar Nederlands recht.

De conceptrapportages zullen begin mei tijdens een VIE vergadering worden besproken en goedgekeurd. De definitieve datum van de VIE vergadering zal nog bekend worden gemaakt.

De Nederlandse rapporten 2020 en hun opstellers:

Q272 Inventorship of inventions made using artificial intelligence

Q273 Descriptive use as a defence in trademark proceedings

Q274 IP rights in data

Q275 Standing to litigate and effect on remedies

Bespreking van een van de resoluties tijdens het World Congress 2019 in Londen.