Internationaal

Study Questions

Jaarlijks worden door de internationale vereniging Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving.

Leden kunnen zich aanmelden voor een van de vier werkgroepen die ieder jaar worden samengesteld en meewerken aan de rapportage vanuit Nederland. Tijdens het AIPPI World Congress, waaraan altijd een groot aantal Nederlandse afgevaardigden deelneemt, wordt gestemd over de resoluties die zijn gebaseerd op de rapportages van alle nationale groepen.

Inmiddels zijn de resoluties op basis van de nationale rapporten opgesteld. De conceptresoluties zijn inmiddels beschikbaar via de website van AIPPI International

De Nederlandse rapporten 2020 en hun opstellers:

Q272 Inventorship of inventions made using artificial intelligence

Q273 Descriptive use as a defence in trademark proceedings

Q274 IP rights in data

Q275 Standing to litigate and effect on remedies

Bespreking van een van de resoluties tijdens het World Congress 2019 in Londen.