Internationaal

Study Questions

Jaarlijks worden door de internationale vereniging Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving.

Leden kunnen zich aanmelden voor een van de vier werkgroepen die ieder jaar worden samengesteld en meewerken aan de rapportage vanuit Nederland. Tijdens het AIPPI World Congress, waaraan altijd een groot aantal Nederlandse afgevaardigden deelneemt, wordt gestemd over de resoluties die zijn gebaseerd op de rapportages van alle nationale groepen.

Het AIPPI World Congress zal ook dit jaar Online plaatsvinden. Tijdens het congres zullen vier nieuwe vragen aan de orde komen met de bedoeling daarvoor resoluties aan te nemen. De Study Questions 2021 zijn:

De conceptrapportages zijn op 10 mei tijdens een VIE vergadering besproken en inmiddels zijn de definitieve rapporten ingediend bij AIPPI International.

De Nederlandse rapporten 2021 en hun opstellers:

Q276 Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions

Q277 Registrability of TMs against public order or morality

Q278 Industrial Designs and the Role of Prior Art

Q279 Reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights

Bespreking van een van de resoluties tijdens het World Congress 2019 in Londen.