Stellingen paralelsessies IE Symposium

De stellingen die zullen worden bediscussieerd tijdens de parallelsessies van het IE Symposium op 15 maart a.s. vindt u hier.

Voor nadere informatie over het symposium, neemt u contact op met het secretariaat

Shortlist VIE-prijs 2023 bekend

De jury van de VIE-prijs heeft zich gebogen over de inzendingen en heeft op basis daarvan de volgende shortlist samengesteld (in alfabetische volgorde):

De VIE-prijs zal worden uitgereikt tijdens het IE Symposium op woensdag 15 maart 2023 in het Figi Hotel te Zeist.

Jaarlijks reikt de vereniging tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uit aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland. Meer informatie over de VIE-prijs vindt u hier.

IE Symposium 2023

Graag nodigen wij u uit voor het IE Symposium 2023. Het symposium wordt op woensdag 15 maart 2023 gehouden in het Figi Hotel te Zeist.

De programmacommissie heeft een interessant programma voor u samengesteld. In de ochtend geeft Eleonora Rosati een lezing over “Copyright and the Court of Justice of the European Union” en zal Charlotte Vrendenbarg spreken over “IE en duurzaamheid”. Tevens wordt vooruitgeblikt op de komst van het UPC. In de middag staan drie levendige panelsessies op het programma met als onderwerpen “Het snijvlak tussen het octrooirecht en mededingingsrecht”, “Doorontwikkelde productvormgeving / seriewerken” en “Gegronde redenen in het merkenrecht”.

De winnaar van de VIE-prijs 2023 wordt bekend gemaakt en we sluiten de dag op een leuke manier af met een bespiegeling van Kristof Neefs over AI.

Klik hier voor alle informatie en registratie

IE Symposium in het Figi Hotel in Zeist op 15 maart 2023.

Registreer nu!

Studiedag AIPPI Belgium

AIPPI Belgium organiseert haar jaarlijkse studiedag op donderdag 24 november 2022 in Brussel.

Recent developments in patent, trademark and copyright laws.

Het programma, praktische informatie en nadere details over de registratie vindt u hier.

European Patent Enforcement and the UPC: Status quo and perspectives

AIPPI Luxembourg is collaborating with the University of Luxembourg in the organisation of a two day conference on the UPC and European patent enforcement. The conference will take place on 24 and 25 November and is free of charge.

For further information and registration see https://bit.ly/3MpLyhy

AIPPI World Congress San Francisco 2022

Van 10 tot en met 13 september 2022 vond het AIPPI World Congress plaats in San Francisco. In het congreshotel Marriott Marquis kwamen zaterdag 10 september de Nederlandse deelnemers samen voor een geslaagde Oranjeborrel.

Zo’n 28 leden van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben dit congres bezocht. Een deel van hen heeft zich onder leiding van voorzitter Stef van Gompel ingezet opdat bijgaande resoluties werden aangenomen:

1.            Q280: Patentability of Diagnostic Methods

2.            Q281: Trade Marks and the Internet and Social Media

3.            Q282: Copyright Moral Rights

4.            Q283: Protection of Trade Secrets During Civil Proceedings

De teksten van deze vier resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten en commentaren die onder meer door de VIE en andere nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de discussies die in San Francisco hebben plaatsgevonden. Ook werd de resolutie “Privileges relating to Settlement Negotiations and Compromise Offers” aangenomen. De documenten zijn inmiddels gepubliceerd in de “Library” op de website van AIPPI International.

Het volgende AIPPI World Congress zal plaatsvinden van 20 t/m 25 oktober 2023 in Istanboel. Daar zullen delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling resoluties aan te nemen. De nieuwe vragen betreffen de volgende onderwerpen:

  1. Doctrine of Equivalents
  2. Proving Trade Mark Use
  3. Collecting Societies
  4. Responsibility of Online Marketplaces for Online Infringement.

Zodra de nieuwe Study Questions en working guidelines definitief zijn vastgesteld, zullen de leden worden geinformeerd en kunnen zij zich bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een van de werkgroepen.

Lotte Anemaet wint VIE-prijs 2022

De VIE-prijs 2022 is gewonnen door Lotte Anemaet voor haar artikel “Which Honesty Test for Trademark Law” in GRUR International 70, 2021.

De prijs werd tijdens het IE Symposium op 16 maart 2022 uitgereikt door juryvoorzitter Peter Blok.

In haar rapport meldt de jury dat de inzending van Lotte Anemaet alleen al opvalt omdat het de tweede keer op rij is dat een artikel van Lotte de shortlist haalt. Vorig jaar werd Lotte genomineerd vanwege een mooi artikel waarin ze – kort gezegd – pleitte voor herintroductie van de Freihaltebedürfnis bij de beoordeling van merkenrechtelijk verwarringsgevaar.

Dit jaar doet ze weer mee, nu met een artikel in het prestigieuze tijdschrift GRUR International over wederom een merkenrechtelijk onderwerp, te weten het begrip ‘eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ in het kader van de beperkingen van de rechten van de merkhouder. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een triviaal onderwerp, maar Lotte laat goed zien dat het onderwerp juist van fundamenteel belang is, omdat het concept het scharnierpunt vormt voor de afweging van de merkenrechtelijke bescherming tegen het maatschappelijke belang van de vrije mededinging. Lotte heeft het onderwerp, zoals we inmiddels van haar gewend zijn, zeer grondig uitgediept met een uitgebreide studie van de Europese rechtspraak en literatuur over eerlijke mededinging. Het artikel is daarom verplichte kost voor iedereen in de zaal die zich met het merkenrecht bezighoudt. Bovendien brengt Lotte het debat echt een stap verder. De uitleg die het Hof van Justitie in zijn rechtspraak heeft gegeven aan de eerlijke gebruiken, komt neer op een herhaling van de inbreukcriteria. Lotte betoogt dat daaraan nadere invulling kan worden gegeven door te focussen op de inspanningen die de vermeend inbreukmaker heeft verricht ter voorkoming van verwarring en mate waarin die inspanningen ertoe hebben geleid dat consumenten daadwerkelijk minder snel verward zijn. Zo geeft Lotte concreet richting aan de verdere ontwikkeling van het leerstuk.

Lotte Anemaet wint Vie-prijs 2022

Nominaties VIE-prijs 2022 bekend

Jaarlijks wordt tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uitgereikt aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

De jury heeft inmiddels drie inzendingen genomineerd en op een shortlist geplaatst. De genomineerden voor de VIE-prijs 2022 zijn:

De uitreiking van de prijs door de juryvoorzitter zal plaatsvinden tijdens het IE Symposium op 16 maart 2022 om 16.00 uur in het Figi Hotel te Zeist.

IE Symposium 2022

Het IE Symposium wordt op woensdag 16 maart 2022 in hybride vorm gehouden.

U heeft de mogelijkheid deel te nemen aan het live symposium in het Figi hotel te Zeist of u kunt de sessies op afstand via livestream volgen.

Klik hier voor het volledige programma.

De programmacommissie heeft een interessant programma voor u samengesteld. In de ochtend geeft Martin Senftleben een lezing over “IE overlap en het publieke belang” en zal Sierd Schaafsma spreken over “IE en internationaal privaatrecht: nationale behandeling”. Tevens wordt een update gegeven over UPC. In de middag staan twee levendige panelsessies op het programma met als onderwerp “Plausibiliteit in het octrooirecht” en “Online platforms en aansprakelijkheid voor IE inbreuken”.

De winnaar van de VIE-prijs 2022 wordt bekend gemaakt en we sluiten de dag op een interactieve manier af, zowel voor deelnemers in de zaal als online.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Nominaties VIE prijs 2022

Jaarlijks wordt tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uitgereikt aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

In aanmerking komen publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd.

Publicaties of nominaties (met een afschrift van de desbetreffende publicatie als bijlage) zijn uiterlijk 26 januari 2022 welkom bij het secretariaat onder vermelding van “VIE-prijs”.

Het reglement en een overzicht van eerdere prijswinnaars vindt u hier