AIPPI World Congress San Francisco 2022

Van 10 tot en met 13 september 2022 vond het AIPPI World Congress plaats in San Francisco. In het congreshotel Marriott Marquis kwamen zaterdag 10 september de Nederlandse deelnemers samen voor een geslaagde Oranjeborrel.

Zo’n 28 leden van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben dit congres bezocht. Een deel van hen heeft zich onder leiding van voorzitter Stef van Gompel ingezet opdat bijgaande resoluties werden aangenomen:

1.            Q280: Patentability of Diagnostic Methods

2.            Q281: Trade Marks and the Internet and Social Media

3.            Q282: Copyright Moral Rights

4.            Q283: Protection of Trade Secrets During Civil Proceedings

De teksten van deze vier resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten en commentaren die onder meer door de VIE en andere nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de discussies die in San Francisco hebben plaatsgevonden. Ook werd de resolutie “Privileges relating to Settlement Negotiations and Compromise Offers” aangenomen. De documenten zijn inmiddels gepubliceerd in de “Library” op de website van AIPPI International.

Het volgende AIPPI World Congress zal plaatsvinden van 20 t/m 25 oktober 2023 in Istanboel. Daar zullen delegates van alle nationale groepen discussiëren over vier nieuwe vragen met de bedoeling resoluties aan te nemen. De nieuwe vragen betreffen de volgende onderwerpen:

  1. Doctrine of Equivalents
  2. Proving Trade Mark Use
  3. Collecting Societies
  4. Responsibility of Online Marketplaces for Online Infringement.

Zodra de nieuwe Study Questions en working guidelines definitief zijn vastgesteld, zullen de leden worden geinformeerd en kunnen zij zich bij het secretariaat aanmelden voor deelname aan een van de werkgroepen.

Lotte Anemaet wint VIE-prijs 2022

De VIE-prijs 2022 is gewonnen door Lotte Anemaet voor haar artikel “Which Honesty Test for Trademark Law” in GRUR International 70, 2021.

De prijs werd tijdens het IE Symposium op 16 maart 2022 uitgereikt door juryvoorzitter Peter Blok.

In haar rapport meldt de jury dat de inzending van Lotte Anemaet alleen al opvalt omdat het de tweede keer op rij is dat een artikel van Lotte de shortlist haalt. Vorig jaar werd Lotte genomineerd vanwege een mooi artikel waarin ze – kort gezegd – pleitte voor herintroductie van de Freihaltebedürfnis bij de beoordeling van merkenrechtelijk verwarringsgevaar.

Dit jaar doet ze weer mee, nu met een artikel in het prestigieuze tijdschrift GRUR International over wederom een merkenrechtelijk onderwerp, te weten het begrip ‘eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ in het kader van de beperkingen van de rechten van de merkhouder. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een triviaal onderwerp, maar Lotte laat goed zien dat het onderwerp juist van fundamenteel belang is, omdat het concept het scharnierpunt vormt voor de afweging van de merkenrechtelijke bescherming tegen het maatschappelijke belang van de vrije mededinging. Lotte heeft het onderwerp, zoals we inmiddels van haar gewend zijn, zeer grondig uitgediept met een uitgebreide studie van de Europese rechtspraak en literatuur over eerlijke mededinging. Het artikel is daarom verplichte kost voor iedereen in de zaal die zich met het merkenrecht bezighoudt. Bovendien brengt Lotte het debat echt een stap verder. De uitleg die het Hof van Justitie in zijn rechtspraak heeft gegeven aan de eerlijke gebruiken, komt neer op een herhaling van de inbreukcriteria. Lotte betoogt dat daaraan nadere invulling kan worden gegeven door te focussen op de inspanningen die de vermeend inbreukmaker heeft verricht ter voorkoming van verwarring en mate waarin die inspanningen ertoe hebben geleid dat consumenten daadwerkelijk minder snel verward zijn. Zo geeft Lotte concreet richting aan de verdere ontwikkeling van het leerstuk.

Lotte Anemaet wint Vie-prijs 2022

Nominaties VIE-prijs 2022 bekend

Jaarlijks wordt tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uitgereikt aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

De jury heeft inmiddels drie inzendingen genomineerd en op een shortlist geplaatst. De genomineerden voor de VIE-prijs 2022 zijn:

De uitreiking van de prijs door de juryvoorzitter zal plaatsvinden tijdens het IE Symposium op 16 maart 2022 om 16.00 uur in het Figi Hotel te Zeist.

IE Symposium 2022

Het IE Symposium wordt op woensdag 16 maart 2022 in hybride vorm gehouden.

U heeft de mogelijkheid deel te nemen aan het live symposium in het Figi hotel te Zeist of u kunt de sessies op afstand via livestream volgen.

Klik hier voor het volledige programma.

De programmacommissie heeft een interessant programma voor u samengesteld. In de ochtend geeft Martin Senftleben een lezing over “IE overlap en het publieke belang” en zal Sierd Schaafsma spreken over “IE en internationaal privaatrecht: nationale behandeling”. Tevens wordt een update gegeven over UPC. In de middag staan twee levendige panelsessies op het programma met als onderwerp “Plausibiliteit in het octrooirecht” en “Online platforms en aansprakelijkheid voor IE inbreuken”.

De winnaar van de VIE-prijs 2022 wordt bekend gemaakt en we sluiten de dag op een interactieve manier af, zowel voor deelnemers in de zaal als online.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Nominaties VIE prijs 2022

Jaarlijks wordt tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uitgereikt aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

In aanmerking komen publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd.

Publicaties of nominaties (met een afschrift van de desbetreffende publicatie als bijlage) zijn uiterlijk 26 januari 2022 welkom bij het secretariaat onder vermelding van “VIE-prijs”.

Het reglement en een overzicht van eerdere prijswinnaars vindt u hier

AIPPI – 125th Anniversary celebration Brussels

Did you know that AIPPI was founded in Brussels almost 125 years ago?

AIPPI, the International Association for the Protection of Intellectual Property (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), is the world’s leading not-for-profit association dedicated to the development and improvement of laws for the protection of intellectual property. 

To celebrate its 125th anniversary, AIPPI Belgium & AIPPI International are pleased to invite you to a one-day event combining a hybrid conference and a social event in prestigious locations in the heart of Brussels, the SQUARE and the VAUDEVILLE.

The theme of the day will be IP and Common Welfare with special focus on Health and Environment.

Who should attend? AIPPI members, IP practitioners, political circles and institutions, media, non-governmental organisations, think tanks and any interested party.

Programme and practical information are available here.

AIPPI – 125th Anniversary celebration in Brussels

AIPPI Essay Prize 2021

De AIPPI Essay Prize is ingesteld in 2020 en bedoeld om het schrijven van een essay over Intellectuele Eigendom en aanverwante onderwerpen aan te moedigen.

De wedstrijd staat open voor AIPPI-leden en studenten IE. Er kan een essay worden geschreven of een video wordt gemaakt over een bepaald IE-gerelateerd onderwerp.

Er zullen in 2021 twee prijzen worden uitgereikt. Eén voor AIPPI-leden en één voor IE-studenten. De winnaars krijgen de kans om een video op te nemen over hun essay of hun video te tonen op het AIPPI World Congress Online in oktober 2021

De prijs is voor IE-studenten een gratis ticket voor het 2021 Congres. Het bestaande AIPPI-lid wint een gratis online registratie voor het Congres. Beide winnaars ontvangen ook een certificaat.

De winnaars worden officieel aangekondigd op het 2021 AIPPI World Congress Online en hun essay of video wordt gepubliceerd op de AIPPI International website en onder de aandacht gebracht via social media.

Meer informatie vindt u op: https://aippi.org/news/aippi-essay-prize/

Nieuwe voorzitter

Per 1 juli zal Gwen ten Berge haar rol als voorzitter van de VIE / AIPPI Nederland overdragen aan bestuurslid Stef van Gompel.

Gwen is bestuurslid van de vereniging vanaf 2016 en heeft sinds 2018 de rol van voorzitter met veel plezier en enthousiasme ​vervuld. Onder haar leiding floreerde de vereniging, bleef het contact met AIPPI International onverminderd goed en is een aantal mooie IE Symposia gerealiseerd, waarvan de editie 2021 geheel als online event. Ook is er een nieuwe website gelanceerd. ​Het bestuur is Gwen zeer erkentelijk voor haar grote inzet en is buitengewoon verheugd dat Gwen ​aanblijft als bestuurslid, waarmee zij als in-house counsel bijdraagt aan de brede vertegenwoordiging van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging.

Stef van Gompel is sinds 2014 als bestuurslid aan de vereniging verbonden, waarvan het laatste jaar als penningmeester. Stef is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Informatierecht en​, per 1 september 2021, hoogleraar intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  Met Stef als ervaren voorzitter zal de VIE voortgaan als actieve en betrokken vereniging en zo verder bouwen aan haar doelstelling om de bescherming van intellectuele eigendom te bevorderen en de wet- en regelgeving op dit gebied verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Nu Stef de rol van voorzitter op zich neemt, zal bestuurslid Anouk Boon per 1 juli de functie van penningmeester vervullen. Anouk trad in 2020 aan als bestuurslid. Zij is European Patent Attorney en IP counsel bij Avantium.

Een overzicht van de bestuurssamenstelling vindt u hier.

ALV en bespreking Study Questions

Leden zijn van harte welkom op de online bijeenkomst op maandag 10 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst vangt aan met een Algemene Ledenvergadering gevolgd door de bespreking van de rapporten van de Study Questions 2021. Het programma en de agenda vindt u hier. Aanmelden kan door een kort bericht aan het secretariaat.

Jorn Torenbosch wint VIE-prijs 2021

De VIE-prijs 2021 is gewonnen door  Jorn Torenbosch, docent recht, innovatie en technologie aan de Universiteit Utrecht en juridisch medewerker bij Klos c.s. voor zijn artikel ‘De gedachte acht het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar’ , BIE 2021/1. De jury heeft de prijs toegekend op basis van de duidelijke visie sprak, die goed is afgezet is tegen andere visies en goed is verdedigd in het licht van die andere visies. De jury is van mening dat deze  publicatie van wezenlijke waarde is voor het IE-recht.