Jorn Torenbosch wint VIE-prijs 2021

De VIE-prijs 2021 is gewonnen door  Jorn Torenbosch, docent recht, innovatie en technologie aan de Universiteit Utrecht en juridisch medewerker bij Klos c.s. voor zijn artikel ‘De gedachte acht het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar’ , BIE 2021/1. De jury heeft de prijs toegekend op basis van de duidelijke visie sprak, die goed is afgezet is tegen andere visies en goed is verdedigd in het licht van die andere visies. De jury is van mening dat deze  publicatie van wezenlijke waarde is voor het IE-recht.