Lotte Anemaet wint VIE-prijs 2022

De VIE-prijs 2022 is gewonnen door Lotte Anemaet voor haar artikel “Which Honesty Test for Trademark Law” in GRUR International 70, 2021.

De prijs werd tijdens het IE Symposium op 16 maart 2022 uitgereikt door juryvoorzitter Peter Blok.

In haar rapport meldt de jury dat de inzending van Lotte Anemaet alleen al opvalt omdat het de tweede keer op rij is dat een artikel van Lotte de shortlist haalt. Vorig jaar werd Lotte genomineerd vanwege een mooi artikel waarin ze – kort gezegd – pleitte voor herintroductie van de Freihaltebedürfnis bij de beoordeling van merkenrechtelijk verwarringsgevaar.

Dit jaar doet ze weer mee, nu met een artikel in het prestigieuze tijdschrift GRUR International over wederom een merkenrechtelijk onderwerp, te weten het begrip ‘eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ in het kader van de beperkingen van de rechten van de merkhouder. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een triviaal onderwerp, maar Lotte laat goed zien dat het onderwerp juist van fundamenteel belang is, omdat het concept het scharnierpunt vormt voor de afweging van de merkenrechtelijke bescherming tegen het maatschappelijke belang van de vrije mededinging. Lotte heeft het onderwerp, zoals we inmiddels van haar gewend zijn, zeer grondig uitgediept met een uitgebreide studie van de Europese rechtspraak en literatuur over eerlijke mededinging. Het artikel is daarom verplichte kost voor iedereen in de zaal die zich met het merkenrecht bezighoudt. Bovendien brengt Lotte het debat echt een stap verder. De uitleg die het Hof van Justitie in zijn rechtspraak heeft gegeven aan de eerlijke gebruiken, komt neer op een herhaling van de inbreukcriteria. Lotte betoogt dat daaraan nadere invulling kan worden gegeven door te focussen op de inspanningen die de vermeend inbreukmaker heeft verricht ter voorkoming van verwarring en mate waarin die inspanningen ertoe hebben geleid dat consumenten daadwerkelijk minder snel verward zijn. Zo geeft Lotte concreet richting aan de verdere ontwikkeling van het leerstuk.

Lotte Anemaet wint Vie-prijs 2022