Nieuwe voorzitter

Per 1 juli zal Gwen ten Berge haar rol als voorzitter van de VIE / AIPPI Nederland overdragen aan bestuurslid Stef van Gompel.

Gwen is bestuurslid van de vereniging vanaf 2016 en heeft sinds 2018 de rol van voorzitter met veel plezier en enthousiasme ​vervuld. Onder haar leiding floreerde de vereniging, bleef het contact met AIPPI International onverminderd goed en is een aantal mooie IE Symposia gerealiseerd, waarvan de editie 2021 geheel als online event. Ook is er een nieuwe website gelanceerd. ​Het bestuur is Gwen zeer erkentelijk voor haar grote inzet en is buitengewoon verheugd dat Gwen ​aanblijft als bestuurslid, waarmee zij als in-house counsel bijdraagt aan de brede vertegenwoordiging van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging.

Stef van Gompel is sinds 2014 als bestuurslid aan de vereniging verbonden, waarvan het laatste jaar als penningmeester. Stef is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Informatierecht en​, per 1 september 2021, hoogleraar intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.  Met Stef als ervaren voorzitter zal de VIE voortgaan als actieve en betrokken vereniging en zo verder bouwen aan haar doelstelling om de bescherming van intellectuele eigendom te bevorderen en de wet- en regelgeving op dit gebied verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Nu Stef de rol van voorzitter op zich neemt, zal bestuurslid Anouk Boon per 1 juli de functie van penningmeester vervullen. Anouk trad in 2020 aan als bestuurslid. Zij is European Patent Attorney en IP counsel bij Avantium.

Een overzicht van de bestuurssamenstelling vindt u hier.