Maandag 10 mei 2021

ALV en bespreking Study Questions

Leden zijn van harte uitgenodigd voor een online ledenbijeenkomst en ALV op maandag 10 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur.

Programma

15.00 uur               Ledenbijeenkomst

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Verslag vergadering 7 december 2020 (zie bijlage)
  3. Toelichting op de Jaarrekening 2020 door de penningmeester
  4. Verslag van de kascontrolecommissie
  5. Goedkeuring jaarcijfers
  6. Rondvraag en afsluiting

15.30 uur               Bespreking rapporten Study Questions 2020

  1. Q276 Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions
  2. Q277 Registrability of TMs against public order or morality
  3. Q278 Industrial Designs and the Role of Prior Art
  4. Q279 Reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights

17.00 uur               Afsluiting

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering en de conceptrapporten worden u uiterlijk woensdag 28 april toegezonden. De definitieve rapporten zullendoor de Nederlandse groep worden ingediend voor het AIPPI World Congress dat van 15 tot 22 oktober online wordt gehouden.

Graag zien wij uw aanmelding voor de ALV en ledenbijeenkomst tegemoet door een korte reply aan het secretariaat.

Praktische info

Datum
Maandag 10 mei 2021
Locatie
Online
Kosten
geen