Dinsdag 17 mei 2022

Bespreking rapporten Study Questions en ALV

Graag nodig ik u uit voor een ledenbijeenkomst ter bespreking van de rapporten Study Questions en een ALV op dinsdag 17 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt online plaats

15.00 uur Ledenbijeenkomst

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Verslag vergadering 6 december 2021
  3. Toelichting op de Jaarrekening 2021 door de penningmeester
  4. Verslag van de kascontrolecommissie
  5. Rondvraag en afsluiting

15.30 uur Bespreking rapporten studiegroepen

  • Q280: Patentability of Diagnostic Methods
  • Q281: Trade Marks and the Internet and Social Media
  • Q282: Copyright Moral Rights
  • Q283: Protection of Trade Secrets During Civil Proceedings

17.00 uur                    Afsluiting

Leden vinden de agenda, rapporten van de werkgroepen en de overige stukken voor de Algemene Ledenvergadering op deze site onder “Leden”

De definitieve rapporten zullendoor de Nederlandse groep worden ingediend voor het AIPPI World Congress dat van 10 t/m 13 september in San Francisco wordt gehouden.

Graag zien wij uw aanmelding voor de ALV en ledenbijeenkomst tegemoet door een korte reply aan het secretariaat.

Praktische info

Datum
Dinsdag 17 mei 2022
Locatie
Kantoor Van Doorne te Amsterdam
Kosten
De bijeenkomst is uitsluitend en kosteloos toegankelijk voor leden