Dinsdag 06 juli 2021

Ledenbijeenkomst VRO‑procedure en inbreukverbod

Deze virtuele ledenbijeenkomst richt zich op twee voor de octrooipraktijk belangrijke onderwerpen: de VRO‑procedure en het inbreukverbod.

Leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat

1.VRO

Het Versneld Regime in Octrooizaken (het VRO) beoogt een relatief snelle bodemprocedure te bieden in octrooizaken. De vaste regels moeten partijen vooraf zekerheid bieden. Het VRO zou Nederland dan ook een aantrekkelijk forum moeten maken voor (internationale) octrooigeschillen. Toch komen er geregeld (procesrechtelijke) kwesties naar voren waar de wet en het reglement niet in voorzien. Onder welke omstandigheden kan een lopende VRO‑procedure uit het regime worden verwijderd en wat zijn hiervan de gevolgen? Wanneer kan een lopende VRO‑procedure worden gevoegd met een andere (niet VRO-)procedure? En hoe wordt binnen het VRO omgegaan met internationale aspecten? Tijd voor een discussie met mensen uit de praktijk.

2. Het octrooirechtelijk inbreukverbod

Het verbodsrecht van de octrooihouder is een belangrijke pijler van het octrooirecht. Vast uitgangspunt in het Nederlands octrooirecht was lang dat een octrooihouder zonder meer recht heeft op een verbod tegen inbreukmakers. Meer recente ontwikkelingen in (Europese) wetgeving en rechtspraak alsook in de literatuur lijken af te doen aan dit uitgangspunt. De vraag is echter of het hier gaat om een sterke koerswijzing of om (beperkte) nuancering? Geldt het uitgangspunt van en een verbodsrecht nog steeds? Moet de Nederlandse rechter inmiddels bij de beoordeling van de verbodsvordering rekening houden met alle omstandigheden van het geval?

Programma

15:00    Welkomstwoord door de voorzitter

15:05    Paneldiscussie 1:

  • mr. Bertrand ter Woort (advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek) – moderator
  • mr. Fleur Tuinzing-Westerhuis (advocaat, Houthoff)
  • mr. dr. Wim Maas (advocaat, Taylor Wessing)
  • mr. Tjibbe Douma (advocaat, Bird & Bird)

15:50    Pauze

16:00    Paneldiscussie 2:

  • mr. Carlos van Staveren (advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek) – moderator
  • mr. ir. Lilian Hesselink (Nederlands en Europees octrooigemachtigde, De Vries & Metman)
  • mr. Léon Dijkman (advocaat, Hoyng Rokh Monegier)
  • mr. drs. Koen Bijvank (advocaat en octrooigemachtigde, Brinkhof)

16:45    Afsluiting

Praktische info

Datum
Dinsdag 06 juli 2021
Locatie
Online
Kosten
Deelname is voorbehouden aan leden van de vereniging. Voor hen is deelname gratis.
Opleidingspunten
2