Nominaties VIE prijs 2022

Jaarlijks wordt tijdens het IE Symposium de VIE-prijs uitgereikt aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

In aanmerking komen publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd.

Publicaties of nominaties (met een afschrift van de desbetreffende publicatie als bijlage) zijn uiterlijk 26 januari 2022 welkom bij het secretariaat onder vermelding van “VIE-prijs”.

Het reglement en een overzicht van eerdere prijswinnaars vindt u hier