Oproep nominaties VIE-prijs

Jaarlijks reikt de vereniging de VIE-prijs uit aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland

Tijdens het IE Symposium Online op 17 maart 2021 zal deze prijs weer worden uitgereikt. Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd. Proefschriften komen niet in aanmerking.

Een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van de IE zal bepalen aan welke publicatie de VIE-prijs, groot € 2500, zal worden toegekend. Het reglement en een overzicht van eerdere prijswinnaars vindt u hier.

Publicaties of nominaties (met een afschrift van de desbetreffende publicatie als bijlage) dienen uiterlijk 29 januari 2021 zijn ingediend bij het secretariaat van de vereniging onder vermelding van “VIE-prijs” via e-mail.

Dit jaar werd het IE symposium geannuleerd en kon de VIE prijs 2020 niet worden uitgereikt. Tijdens het symposium op 17 maart 2021 zal deze alsnog worden uitgereikt.