Resoluties aangenomen

Van 5 t/m 14 oktober 2020 vond het AIPPI World Congress Online plaats. Veel leden  van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE), de Nederlandse groep van AIPPI, hebben aan een of meerdere sessies deelgenomen. De Nederlandse delegates hebben zich ervoor ingezet dat bijgaande resoluties zijn aangenomen:

De resoluties vindt u tevens op de website van AIPPI International.

De teksten van deze resoluties zijn tot stand gekomen op basis van de rapporten en commentaren die onder meer door de VIE en andere nationale groepen zijn opgesteld en op basis van de discussies tijdens de online sessies.