Stellingen Sessie II – Territorialiteit in het auteursrecht

Parallelsessie II: Territorialiteit in het auteursrecht

Stellingen

Grensoverschrijdende verboden

  1. De rechter die rechtsmacht heeft, zou steeds een grensoverschrijdend verbod moeten kunnen opleggen.
  2. Gelet op de stand van de harmonisatie mag de rechter er bij een vordering tot een grensoverschrijdend verbod van uitgaan dat de auteurswetgeving van de EU-lidstaten gelijk is.

Geoblocking en mededeling aan het publiek

  1. Als geoblocking makkelijk te omzeilen is, vindt er in het geblokkeerde gebied een mededeling aan het publiek plaats.
  2. Het criterium “opzettelijk toepassen van een ontoereikende blokkering” biedt de rechter een goed handvat bij de beoordeling of er sprake is van een mededeling aan het publiek.