ALV en bespreking Study Questions

Leden zijn van harte welkom op de online bijeenkomst op maandag 10 mei a.s. van 15.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst vangt aan met een Algemene Ledenvergadering gevolgd door de bespreking van de rapporten van de Study Questions 2021. Het programma en de agenda vindt u hier. Aanmelden kan door een kort bericht aan het secretariaat.