Stellingen IE Symposium – Sessie III Reparatie in het merken- en modellenrecht

Sessie III Reparatie in het merken- en modellenrecht

  1. Heeft het Hof van Justitie een kans laten lopen bij het recente arrest Audi / GQ (C-334/22) om  bij te dragen aan liberalisering van de reparatie-markt?
  2. Zou over 2 eerdere uitspraken over modelrecht op onderdelen:
    • EUIPO – Third Board of Appeal  23 Augustus 2021, Case R 299/2021-3, Miele Computer Cie KG/Green label Manufacturing Europe Limited; en
    • Rb. Den Haag  30 november 2016,  Samsung Electronics Co. Ltd./Maxperian B.V. + Digital Revolution B.V. (gevoegde zaken  C/09/456760 / HA ZA 13-1409 +  C/09/456763/HA ZA 13-1411 ) ECLI:NL:RBDHA:2016:14383 met Acacia/Porche en Audi – arrest en Audi/GQ – arrest in de hand nu anders worden beslist?
  3. Het recente arrest Audi/GQ (C-334/22)  is slechts van nut voor klein aantal automerkfabrikanten, en daarmee ook ‘unfair’

Voor het gehele programma en verdere informatie over het IE Symposium – zie hier.