Stellingen paralelsessies IE Symposium

De stellingen die zullen worden bediscussieerd tijdens de parallelsessies van het IE Symposium op 15 maart a.s. vindt u hier.

Voor nadere informatie over het symposium, neemt u contact op met het secretariaat